Obvestila za uporabnike

Odsotnosti in ostale spremembe dela

Pacienti  imajo možnost opredeljevanja  za izbranega osebnega zdravnika v dveh  splošnih ambulantah!

Vse dodatne informacije lahko dobite na sprejemni pisarni ZD Krško 074880200, 074880271 ali na tel. 074880288. 

RTG:Za naročanje pokličite 074880248, vsak delovni dan med 11.00 in 13.00 uro. Naročanje ni potrebno za nujne napotitve. 

RTG: dela 17. in 24.6. od 11.00 do 16.30 ure, 19.6. in 20.6. od 7.00 do 13.00 ure, 18.6. in 21.6. ne dela. 

FTH: od 17.6. do 28.6. dela samo do 14.30 ure. 

Laboratorij: dela v ponedeljek, 17.6. in torek, 18.6. do 13.30 ure. 

Jasmina Jagić, dr. med.: odsotna od 10.6. do 28.6.2019. 

Janja Ojsteršek, dr. med., spec. druž. med.: odsotna od 14.6. do 21.6.2019. 

amb. Fritz/amb. Milanič: dela v torek, 18.6. izjemoma dopoldan. 

Ingrid Kus Sotošek, dr. med., spec. spl. med.: ne dela včetrtek, 27.6.2019. 

Alenka Kunej, spec. klin. psih.: odsotna 10.6. do 24.6.2019.

Eva Žiberna, univ. dipl. psiholog: odsotna 28.6..

Andreja Mlinarič, spec. klin. psih.: odsotna od 17.6. do 6.7.2019.

Marjetka Bratkovič, spec. klin. psih.: odsotna 18.6. in 21.6. do 28.6.2019. 

Katerina Stoyanov, dr. med., spec. ped.: v četrtek, 20.6. dela izjemoma dolopldan od 7.00 do 14.00 ure, v ponedeljek, 24.6. dela samo v ZD Krško od 7.00 do 14.00 ure. 

Kristina Lovšin Salmič, dr. med., spec. ped.: dela v torek, 18.6. samo do 12.00 ure, odsotna od 19.6. do 24.6.2019.

Marjana Volarič, dr. med., spec. ped.: odsotna od 20.6. do 12.7.2019. 

Amir Tokič, spec. klin. psih.: odsoten od 24.6. do 28.6.2019.

ZP SENOVO:

Katerina Stoyanov, dr. med., spec. ped.: v četrtek, 20.6. dela izjemoma dolopldan od 7.00 do 14.00 ure v ZD Krško, v ponedeljek, 24.6. dela samo v ZD Krško od 7.00 do 14.00 ure. 

Stanka Brilej Kokotec, dr. med., spec. spl. med.: dela v ponedeljek, 24.6. izjemoma dopoldan. 

ZP KOSTANJEVICA:

Laboratorij: ne dela v ponedeljek, 17.6., torek 18.6. in petek, 21.6.20119.

ZP RAKA:

Milko Zrnić, dr. med., spec. spl. in urg. med.: ne dela v torek, 18.6. in  2.7.2019.

ZOBOZDRAVSTVO:

Milan Pečnik, dr. med.: odsoten od 23.5. do 20.6.2019.

Matevž Janc, dr. dent. med., spec. paro.: ne dela 20.6., v četrtek, 13.6. dela samo do 16.00 ure. 

Ana Dvornik, dr. dent. med.: odsotna v torek, 18.6. in 24.6.2019.

Davor Spudić, dr. dent. med.:  ne dela od 24.6. do 12.7.2019.

 

Mateja Zidarič, dr. dent. med., zaradi letnega dopusta ne dela od 14. 6. 2019 do 28. 6. 2019. Za nujne primere nadomeščajo: 14. 6. do 21. 6. 2019: Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med. (ZP Senovo, tel št. 07 4881 436), 24. 6. do 28. 6. 2019: Tea Malnar Turnšek, dr. dent. med. in Milan Pečnik, dr. dent. med. (ZD Krško, tel. št. 07 4880 265). 

 

Irma Melkay Sotošek dr.dent.med. ne dela od 14.6.2019 do 28.6.2019.

 

Damijan Blatnik, dr.dent.med., spec. zobne in čeljustne ortopedije: odsoten 24.6. in 27.6.2019.

 

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri obeh zobozdravnikih v ZD Krško.

Preberite več >>


Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti ob petkih med 14-17 uro

Zobozdravstvena dejavnost bo ob petkih med 14-17 uro organizirana na lokacijah posameznih zobozdravnikov, ki opravljajo javno zobozdravstveno službo na območju občin Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. 

Preberite več >>Obvestila za javnost

Facebook

facebook ZD KRŠKO. 

 

OBRAZCI

1. POSREDOVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE:

Obrazec_za_posredovanje_medicinske_dokumentacije.pdf  Izpolnjen obrazec posredujte svojemu izbranemu zdravniku.

2. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIREDITVI:

Vloga_za_zagotavljanje_zdravstvenega_varstva_na_prireditvi_OBRAZEC_PNMP.pdf   Pravilnik_o_službi_NMP_30.10.2015.pdf

Vloga za zagotavljanje zdr. varstva na prireditvi mora biti usklajena z vlogo, ki jo oddate na upravni enoti. 

Vlogi obezno priložite terminski potek prireditve, program,podrobnejši opis ali plakat s katerim jo oglašujete.

Cenik_storitev_na_športnih_in_družabnih_prireditvah.pdf

Izpolnjeno vlogo posredujte najkasneje 15 dni pred prireditvijo na naš naslov ali po el. pošti na naslov:

uprava@zd-krsko.si

 

 

 

 


Pomembne telefonske številke

e-mail: uprava@zd-krsko.si
   
Sprejemna
pisarna
07 488 02 00
07 488 02 71
   
Uprava, tajništvo 07 488 02 04
   
Faks 07 488 02 28
   
Pomočnica
direktorja
07 488 02 06
   
Direktor 07 488 02 02
   
Računovodstvo 07 488 02 08Seznam vseh tel. številk >>

Nujna medicinska pomoč

112 telefonska prve pomoči

Urgenca Krško: 07/48-80-214

Ko kličete na številko 112, povejte:
  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi...)
  • kakšno POMOČ potrebujete.

banner_nase_cakalne_dobe_227x120

banner_nacionalne_cakalne_dobe_227x120

banner_zd-krsko_elektronsko-narocanje_small