Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri obeh zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.        

 

 

20.5.2019-24.5.2019

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07/4881443

27.5.2019-31.5.2019

Dvornik Ana dr.dent.med., ZD Krško

07/4880263

3.6.2019-7.6.2019

Skok Darko dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880261

10.6.2019-14.6.2019

Spudić Davor, dr.dent.med., ZP Senovo

07/4881430

17.6.2019-21.6.2019

Tatalović zobozdravstvo d.o.o., CKŽ 121, Krško

07/4922012

24.6.2019-28.6.2019

Binter Tina / Pečnik Milan dr.dent.med., ZD Krško

07/4880265