Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri obeh zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.

 

 

11.11.2019-15.11.2019

Ferliš Ružica dr.dent.med., Zasebna zobna amb., ZD Krško

07/4880262

18.11.2019-22.11.2019

Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško

07/6209302

25.11.2019-29.11.2019

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07/4881443

2.12.2019-6.12.2019

Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880263

9.12.2019-13.12.2019

Skok Darko, dr.dent.med., ZD Krško.

07/4880261

16.12.2019-20.12.2019

Spudić Davor, dr.dent.med., ZP Senovo

07/4881430

23.12.2019-27.12.2019

Dentalni center Tatalović, CKŽ 121, Krško

07/4922012

30.12.2019-3.1.2020

Delak Ivanka dr.dent.med., ZP Kostanjevica.

07/4988325