Urgenca

Kdaj obiskati NMP? KDAJ_OBISKATI_NMP_1.pdf

Urgenca Krško: 07/48-80-214 ali 112.

Ko kličete povejte:

telefon

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi...)
  • kakšno POMOČ potrebujete.

 


 

Vodja službe NMP: Milko Zrnić, dr.med.,spec.spl. in urg. med.

Namestnica vodje: Jasmina Jagić,dr.med.

Vodja zdr. tehnikov NMP: Matej Kotnik, zdr. tehnik, NPK reševalec

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ REŠEVALNA POSTAJA 07 488 02 14
URGENCA 07 488 02 14
URGENTNI ZDRAVNIK 07 488 02 32

 

 

 

PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO NUJNE MEDICINSKE POMOČI, NUJNEGA ZDRAVLJENJA IN NEODLOŽLJIVIH ZDRAVSTVENIH STORITEV


103. člen

(1) Nujna medicinska pomoč iz 12. alinee prve točke prvega odstavka 23. člena zakona vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

(2) Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo: - takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno, - oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, - zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo, - zdravljenje zastrupitev, - storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje, - zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama, - zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej, - medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

(3) Zavarovana oseba iz 25. člena zakona ima poleg storitev iz prejšnjega odstavka tega člena pravico še do naslednjih pripomočkov: 1. trapeza za obračanja v postelji, če se zdravi na domu; 2. bergel ali trinožne oziroma štirinožne palice za dodatno oporo in razbremenitev spodnjih udov; 3. blazin za preprečevanje preležanin, če se zdravi na domu; 4. katetrov in kanil; 5. standardnega vozička na ročni pogon ali standardnega vozička za otroka, če je v domači negi; 6. kompleta za nego vseh vrst stom, vključno z urinsko zbiralno vrečko; 7. razpršilca zraka (inhalatorja); 8. predlog, podlog, hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo pri inkontinenci.

(4) Zavarovani osebi iz prejšnjega odstavka zavod omogoči tudi zdravljenje s kisikom na domu brez doplačil.

104. člen

(1) Njen osebni zdravnik ne glede na določbe prejšnjega člena nudi zavarovani osebi tudi druge storitve, če ugotovi razloge za nujnost le-teh.

(2) Zavarovana oseba iz 101. in 102. člena pravil ima pravico do nujnih storitev specialistično-ambulantne in bolnišnične dejavnosti, če jih ni mogoče zagotoviti v osnovni dejavnosti. To pravico uveljavlja po postopku, ki je določen s pravili.