Spoštovani!

S 1.6.2023 UKINJAMO COVID TOČKO NA PARKIRIŠČU ZA ZD KRŠKO. 

V PRIMERU POTREB PO TESTIRANJU SE OBRNITE NA IZBRANE OSEBNE ZDRAVNIKE.

HVALA ZA RAZUMEVANJE. 

 

CEPLJENJE COVID  je v Zdravstvenem domu Krško možno po predhodnem dogovoru v ambulanti izbranega osebnega zdravnika.   

 

S 3. majem 2023 se v sistem DSZ vključuje tudi enota nujne medicinske pomoči ZD Krško, kar pomeni, da bo aktivacija NMP potekala izključno preko DSZ in enotne telefonske številke 112.

Nujni telefonski klic bo sprejel zdravstveni dispečer, ki bo po pridobitvi podatkov o kraju intervencije, telefonski številki ter informacij o bolezni/poškodbi, po potrebi predal intervencijo v izvajanje, sočasno pa podal navodila za oskrbo pacienta do prihoda enote NMP. Po potrebi bo s klicateljem ostal na liniji ves čas do prihoda ekipe na kraj dogodka.

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči imamo organizirani 2 ekipi nujnega reševalnega vozila (NRV), ki ga sestavljata diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec NPK. V eno od ekip se vključuje zdravnik 24 ur dnevno. Naloga ekip NMP, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi nujno medicinsko pomoč pacientu, ga oskrbijo, in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Lokacija ambulante NMP ZD Krško še naprej ostaja v prostorih ZD Krško in deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. Dežurna ambulanta je organizirana ob dela prostih dnevih med 8-13 uro.

Kadar so vse ekipe nujne medicinske pomoči zasedene s posredovanjem na terenu, je urgentna ambulanta NMP Krško zaprta!

V tem primeru pokličite 112 ali poiščite pomoč v UC Brežice ali UC Novo mesto.

In case of the absence of emergency medical staff call 112!

V Zdravstvenem domu Krško je opredeljevanje zavarovanih oseb v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine še mogoče pri naslednjih izvajalcih:

VALAND  MOJCA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZD Krško in SA NEK 

ZUPANČIČ  IVANA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZD Krško

KUS SOTOŠEK INGRID, dr.med., spec. spl. med., lokacija ZD Krško 

CEPIĆ  BRANKA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZP Kostanjevica na Krki

MEDVEŠČEK  EVA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZP Senovo 

ZRNIĆ  MILKO, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZP Raka

Zaradi možnosti opredeljevanja zavarovanih oseb v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine, v Zdravstvenem domu Krško skladno z zakonom, do izčrpanja teh možnosti, ne bo organizirane ambulante za neopredeljene zavarovane osebe.

Zavarovane osebe, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine, pozivamo, da si izberejo osebnega zdravnika.

 

Zaposlimo:

- specialiste interne medicine, pulmologije, pediatrije, urgentne medicine,

- zobozdravstvene asistente,

- doktorje dentalne medicine, 

- specializanta Medicine dela prometa in športa