Sprejemna pisarna:
07 48 80 200
Urgenca Krško:
07 48 80 214

Splošne ambulante za odrasle

Razpored: redni ord. čas amb. splošne medicine - petek popoldne

Pojasnila:
1. Na osnovi dogovora med Občino Krško, ZZZS OE Krško in izvajalci zdravstvenih storitev splošne oz. družinske medicine se od  1.3.2019  po razporedu izvaja redno delo tudi ob petkih popoldan. Gre za prerazporeditev rednega ordinacijskega časa. Delo poteka v matični ambulanti posameznega izvajalca in je namenjeno obravnavi opredeljenih bolnikov.
2. Za izdelavo razporeda je zadolžen Zdravstveni dom Krško, odgovorna oseba je Janja Zorko Kurinčič dr. med., spec. spl. med.
3. Razpored je narejen po abecednem redu zdravnikov, ki delajo programe družinske/splošne medicine v občini Krško.

seznam