Eva Medvešček

dr. med., spec. druž. med.
07 488 14 40
Larisa Kozole, zdr. teh.
ZP Senovo, amb. Medvešček, Bohorska 2, Senovo
Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:

 Pon  7:00 - 14:00  vsak 1.3.  pon dela 13.30 -20.30 ure
 Tor  7:00 - 14:00  
 Sre  13:15 - 20:15  
 Čet  7:00 - 14:00  
 Pet  7:00 - 14:00  

V času odsotnosti jo nadomeščata: 
amb. Zorko Kurinčič in amb. Brilej Kokotec

 

Število opredeljenih zavarovanih oseb : 1387