Skupinske delavnice

Organigram delavnic

Skupinske delavnice za odrasle, ki se izvajajo v CKZ, so del interventnega dela Programa integrirane preventive kroničnih bolezni za odrasle, Programa Skupaj za zdravje.

Namenjene so odraslim osebam od 19. leta starosti dalje s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni, osebam, ogroženim za razvoj kroničnih bolezni in osebam z že prisotno kronično boleznijo. 

Skupinskih delavnic za odrasle se lahko udeležijo osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, pri čemer je za nekatere delavnice potrebna napotitev.

Kliknite za več podrobnosti o programu Skupaj za zdravje.


Zdrav življenjski slog Zdravo prehranjevanje Telesna dejavnost Duševno zdravje Zdravo hujšanje Opuščanje kajenja Opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola Obravnava oseb s sladkorno boleznijo tipa 2


Zdrav življenjski slog

Delavnice tega sklopa so namenjene vsem, ki želite pridobiti strokovne informacije o zdravem življenjskem slogu in procesu spreminjanja navad, ter tistim, ki potrebujete dodatno spodbudo na vaši poti do boljšega počutja.

Zdravo živim

Spoznali boste pomen zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogla k izboljšanju vašega počutja in zdravja.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Kaj je zdrava prehrana?
 • Kakšna je varna in za zdravje koristna telesna dejavnost?
 • Doživljanje stresa v vsakdanjem življenju.
 • Prepoznavanje znakov depresije in anksioznosti.
 • Dejavniki tveganja, ki vplivajo na nastanek kroničnih bolezni.
 • Nekajenje ter opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola.
 • Kako in zakaj se udeležiti preventivnega pregleda v ambulanti družinske medicine?
 • Predstavitev državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka.
 • Kakšen je proces spreminjanja nezdravih življenjskih navad?

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (120 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

 

Zvišan krvni tlak

Pridobili boste ključne strokovne informacije o zvišanem krvnem tlaku. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogla k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju vašega počutja.

V delavnici boste pridobili znanja:

 • o ciljnih vrednostih krvnega tlaka ter njihovem pomenu za zdravje,
 • o povezanosti življenjskega sloga in krvnega tlaka,
 • o dejavnikih tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka,
 • in veščine za pravilno izvajanje samomeritev krvnega tlaka,
 • veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanih življenjskih navad.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

 

Zvišane maščobe v krvi

Pridobili boste ključne strokovne informacije o zvišanih vrednostih maščob v krvi. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki bo pripomogla k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnih maščob in izboljšanju vašega počutja.

V delavnici boste pridobili znanja:

 • o nastanku holesterola in ciljnih vrednostih krvnih maščob ter njihovem pomenu za zdravje,
 • o dejavnikih tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi,
 • o povezanosti življenjskega sloga in maščob v krvi,
 • veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanih življenjskih navad.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

 

Zvišan krvni sladkor

Pridobili boste najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Zakaj imam mejno bazalno glikemijo oziroma moteno toleranco za glukozo?
 • Kaj se zgodi v telesu, da se krvni sladkor dvigne nad normalne vrednosti?
 • Zakaj je dobro, da se sladkorna bolezen tipa 2 pojavi čim kasneje v življenju?
 • Kaj lahko naredim jaz, da bi se sladkorna bolezen tipa 2 pojavila čim kasneje oziroma da jo preprečim?

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

 

Zdravo prehranjevanje

Delavnice tega sklopa so namenjene vsem, ki želite pridobiti strokovne informacije o zdravi prehrani ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje.

Zdravo jem

Pridobili boste najpomembnejša znanja o zdravi prehrani ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje. Delavnica obsega šest srečanj (štiri skupinska in dve individualni). Na delavnico vas lahko usmerita vaš izbrani osebni zdravnik ali medicinska sestra iz ambulante družinske medicine.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Kaj je zdrava prehrana?
 • Spremljanje svojih prehranjevalnih navad.
 • Načrtovanje in sestavljanje jedilnikov, ki so prilagojeni vašim potrebam.
 • Kako na enostaven način sestaviti zdrav jedilnik za vsak dan?
 • Priprava okusne zdrave hrane.
 • Kako izbrati zdravju koristna živila v pestri ponudbi na trgovskih policah?
 • Kako se zdravo prehranjevati v različnih situacijah v vsakdanjem življenju?
 • Različni miti in neresnice, ki vladajo na področju prehrane in prehranjevanja.
 • Kako korak za korakom uvajati spremembe v prehranjevanje in kako jih vzdrževati?

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi odrasli po opravljenem preventivnem pregledu, pri katerih so bile ugotovljene nezdrave prehranjevalne navade in ste hkrati kronični bolniki oziroma osebe s tveganjem za razvoj kroničnih bolezni
Časovni obseg: 4 tedenska skupinska srečanja (90 minut) in 2 individualni srečanji (30 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra / dipl. dietetik

 

Telesna dejavnost

 

Ali sem fit?

Izvedeli boste, kakšna je vaša telesna zmogljivost. Prejeli boste individualen nasvet o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev vašega zdravja. Delavnica poteka v enem ali večih srečanjih (skupno dve uri).

V delavnici boste:

 • pod strokovnim vodstvom opravili enega izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne zmogljivosti (preizkus hoje na 2 km ali 6-minutni test hoje ali 2-minutni test stopanja na mestu) ter
 • skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem dobili strokovni nasvet o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev vašega zdravja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. fizioterapevt in mag. kineziologije

 

Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše

Pridobili boste poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Prejeli boste individualen nasvet o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev vašega zdravja. Delavnica obsega eno skupinsko srečanje.

Test telesne pripravljenosti za odrasle je primeren za vse odrasle, stare do 65 let, test telesne pripravljenosti za starejše pa za vse, ki ste starejši od 65 let.

V delavnici boste:

 • pod strokovnim vodstvom opravili sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti odraslih/starejših,
 • pridobili poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti,
 • skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem dobili strokovni nasvet o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev vašega zdravja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. fizioterapevt in mag. kineziologije

 

Gibam se

Pridobili boste najpomembnejša znanja o aktivnem življenjskem slogu ter veščine za postopno povečanje gibalnih navad in izboljšanje telesne pripravljenosti. Delavnica obsega trinajst skupinskih srečanj in dva individualna posveta. Na delavnico vas lahko usmerita vaš izbrani osebni zdravnik ali diplomirana medicinska sestra iz ambulante družinske medicine.

V delavnici boste:

 • opravili celostno testiranje telesne pripravljenosti in dobili poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti,
 • pridobili potrebno znanje o varni in za zdravje koristni telesni dejavnosti ter se seznanili s tveganji sedečega življenjskega sloga za vaše zdravje,
 • spoznali, kako s pomočjo telesne dejavnosti obvladovati svojo kronično bolezen/specifično zdravstveno stanje,
 • postopno in po individualnem programu povečali količino telesne dejavnosti za krepitev zdravja in gibalne navade,
 • pridobili znanje in veščine za pripravo svojega programa telesne dejavnosti in vadbe ter za pravilno in samostojno izvajanje vadbe,
 • pridobili znanje za ocenjevanje intenzivnosti svoje telesne dejavnosti in prepoznavanje znakov pretirane vadbe,
 • prejeli informacije in napotke o možnostih za redno telesno dejavnost v vašem okolju ter se naučili poiskati ustrezne rešitve za ohranjanje aktivnega življenjskega sloga,
 • izmerili lasten napredek v telesni dejavnosti in gibalnih navadah ter telesni pripravljenosti.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti družinske medicine, ki ustrezajo vključitvenim kriterijem (napotitev).
Časovni obseg: 14 tedenskih srečanj v skupini (60-120 minut) ter 2 individualni svetovanji
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. fizioterapevt in mag. kineziologije

 

Presejanje za funkcijsko manjzmožnost

Za naše dobro vsakodnevno delovanje je pomembno, da so vse ravni našega zdravja in počutja v ravnovesju (telesno, čustveno, duševno, socialno). Pri osebah s funkcijsko manjzmožnostjo pa so lahko prisotne večje ali manjše težave pri vsakodnevnem delovanju na eni ali več ravneh.

Po presejanju za funkcijsko manjzmožnost boste izvedeli, kakšno je vaše celovito stanje za vsakodnevno delovanje.

Skupaj s fizioterapevtom ali kineziologom boste izpolnili kratek vprašalnik in opravili enostaven funkcijski test. Glede na rezultate vam bomo svetovali, kako lahko izboljšate svojo zmogljivost in delovanje, tako da boste ostali čim dlje zdravi in neodvisni v zgodnji in pozni starosti ter s tem prispevali h kakovosti svojega življenja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: starejši od 65 let (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (30 minut)
Število udeležencev: individualno
Izvajalec: dipl. fizioterapevt / mag. kineziologije

 

Duševno zdravje

 

Tehnike sproščanja

Spoznali boste osnovne značilnosti in zakonitosti sproščanja. Preizkusili boste tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznali njihove prednosti in uporabo ter dobili priporočila, da jih boste lahko izvajali tudi sami doma. Delavnica obsega eno skupinsko srečanje.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Kako se pripraviti na sproščanje?
 • Na kaj je treba biti pozoren pri izvajanju tehnik sproščanja?
 • Kako in kdaj izvajati dihalne vaje, kaj so prednosti te tehnike?
 • Kako in kdaj izvajati postopno mišično sproščanje, kaj so prednosti te tehnike?
 • Kako in kdaj izvajati vizualizacijo pomirjujočega kraja, kaj so prednosti te tehnike?
 • Kako izbrati ustrezno tehniko sproščanja za lastno izvajanje?

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: mag. psihologije / univ. dipl. psihologinja / dipl. medicinska sestra

 

Spoprijemanje s stresom

Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).
Delavnica je namenjena vsem, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju. Obsega štiri skupinska srečanja in individualno svetovanje.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Doživljanje stresa.
 • Razvijanje čustvenega zavedanja – prepoznavanje in obvladovanje čustev.
 • Duševne in telesne motnje, povezane s stresom.
 • Načini spoprijemanja s stresom – načrtovanje odziva na stresne situacije, obvladovanje misli, skrb za dobro psihofizično pripravljenost.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini (90 minut), individualno svetovanje za posameznika v času trajanja delavnice
Število udeležencev: 8
Izvajalec: mag. psihologije / univ. dipl. psihologinja

 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Spoznali boste osnovne značilnosti tesnobe (anksioznosti), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje. Z drugimi v skupini boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

Delavnica je namenjena vsem odraslim z diagnosticiranimi anksioznimi motnjami in tistim, ki vas (izrazita) tesnoba (anksioznost) ovira pri vsakodnevnem življenju; zaželena je tudi udeležba svojcev. Obsega štiri skupinska srečanja in individualno svetovanje. Na delavnico vas lahko usmerijo vaš izbrani osebni zdravnik ali medicinska sestra iz ambulante družinske medicine, psihiater ali psiholog/klinični psiholog, ki dela v zdravstveni dejavnosti.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Vzroki in simptomi tesnobe.
 • Zdravljenje in premagovanje anksioznih motenj.
 • Vpliv misli na čustva, vedenje in telo.
 • Preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

Kdo se lahko udeleži delavnice: Odrasle osebe z diagnosticiranimi anksioznimi motnjami, osebe napotene s strani psihiatra in osebe, pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi anksioznih motenj ter njihovi svojci
Časovni obseg: 4 srečanja (90 minut)
Število udeležencev: 6
Izvajalec: mag. psihologije / univ. dipl. psihologinja

 

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Spoznali boste osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje. Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

Delavnica je namenjena vsem odraslim z diagnozo depresije ali s prisotnimi simptomi depresije; zaželena je tudi udeležba svojcev. Obsega štiri skupinska srečanja in individualno svetovanje. Na delavnico vas lahko usmerijo vaš izbrani osebni zdravnik ali medicinska sestra iz ambulante družinske medicine, psihiater ali psiholog/klinični psiholog, ki dela v zdravstveni dejavnosti.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Vzroki in simptomi depresije.
 • Zdravljenje in premagovanje depresije.
 • Vpliv misli na čustva, vedenje in telo.
 • Preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

Kdo se lahko udeleži delavnice: Odrasle osebe z diagnozo depresije, osebe napotene s strani psihiatra in osebe pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi depresije ter njihovi svojci.
Časovni obseg: 4 srečanja (90 minut)
Število udeležencev: 6
Izvajalec: mag. psihologije / univ. dipl. psihologinja

 

Zdravi odnosi

V skupini z drugimi udeleženci se boste naučili nameniti pozornost opazovanju svojih medosebnih odnosov in kako delujete v njih. Spoznali in usvojili boste izbrane osnovne veščine, ki vam bodo pomagale, da bodo vaši odnosi z drugimi še kvalitetnejši in v obojestransko večje zadovoljstvo.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • kakšna je moja socialna mreža,
 • o veščinah za krepitev blagostanja – dobrega počutja,
 • o asertivni komunikaciji in
 • o spretnostih reševanja problemov.

Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi (brez napotitve)
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini (120 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: mag. psihologije / univ. dipl. psihologinja

 

Zdravo hujšanje

 

Zdravo hujšanje

V delavnici boste pridobili znanja, veščine ter spodbudo za dolgoročne spremembe v vašem življenjskem slogu. S pridobljenimi veščinami boste spreminjali nezdrave prehranjevalne in gibalne navade, skozi celotno obdobje delavnice pa vam bo na voljo tudi psihološka podpora in motiviranje s strani usposobljenih strokovnjakov.

Delavnica je razdeljena v dva zaporedna dela. V prvem delu, ki traja štiri mesece poteka petnajst skupinskih srečanj, šestnajst srečanj telesne vadbe in individualni posveti ter dve testiranji telesne pripravljenosti. Drugi del zajema tri skupinska srečanja, ki potekajo tri, šest in dvanajst mesecev po zaključku prvega dela delavnice, možnost testiranj in individualnih posvetov.

Na delavnico vas lahko usmerita vaš izbrani osebni zdravnik ali medicinska sestra iz ambulante družinske medicine.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti družinske medicine, ki ustrezajo vključitvenim kriterijem (napotitev).
Časovni obseg: 18 tedenskih srečanj v skupini (150 minut), 2 testiranji telesne pripravljenosti in individualni posveti
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra / dipl. fizioterapevt / mag. kineziologije / dipl. dietetik / mag. psihologije
Sodeluje: zdravnik družinske medicine

 

Opuščanje kajenja

 

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

Strokovno voden program opuščanja kajenja in vzdrževanja abstinence.

Na svetovanju se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Zakaj kadim in zakaj je vredno opustiti kajenje?
 • Kateri načini in možnosti so mi v pomoč pri opuščanju kajenja?
 • Ob kakšni priložnosti si cigareto najbolj želim in kako se spoprijemati s takšnimi situacijami?
 • Kako premagati morebitno telesno ali duševno zasvojenost in nadzorovati telesno težo?
 • Kako se spoprijemati s stresom?
 • Kako vzdrževati nekajenje?
 • Kako se kot nekdanji kadilec dobro znajti in pravilno odločati v nepredvidljivih situacijah, kjer je velika nevarnost za ponovitev kajenja?

Kdo se lahko udeleži delavnice: Vsi, ki so motivirani za opuščanje kajenja (brez napotitve).
Časovni obseg: 6 srečanj (90 minut)
Število udeležencev: 6
Izvajalec: dipl. medicinska sestra / univ. dipl. psihologinja

 

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Strokovno voden program opuščanja kajenja in vzdrževanja abstinence.

Na svetovanju se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Zakaj kadim in zakaj je vredno opustiti kajenje?
 • Kateri načini in možnosti so mi v pomoč pri opuščanju kajenja?
 • Ob kakšni priložnosti si cigareto najbolj želim in kako se spoprijemati s takšnimi situacijami?
 • Kako premagati morebitno telesno ali duševno zasvojenost in nadzorovati telesno težo?
 • Kako se spoprijemati s stresom?
 • Kako vzdrževati nekajenje?
 • Kako se kot nekdanji kadilec dobro znajti in pravilno odločati v nepredvidljivih situacijah, kjer je velika nevarnost za ponovitev kajenja?

Kdo se lahko udeleži delavnice: Vsi, ki so motivirani za opuščanje kajenja in jim ne ustreza skupinsko svetovanje (brez napotitve).
Časovni obseg: 6 srečanj (30 minut)
Število udeležencev: 1
Izvajalec: dipl. medicinska sestra / univ. dipl. psihologinja

 

Opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

 

Opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola
Kadar pri sebi zaznamo povečano pitje alkohola ali pa pomislimo, da bi bile naše težave z zdravjem ali v odnosih z bližnjimi lahko povezane z našim pitjem alkohola, se lahko posvetujemo tudi s strokovnjakom v zdravstvenem domu. Nudil vam bo oporo, da svoj odnos do pitja alkohola pobliže pogledate in se posvetite urejanju svojih pivskih navad. Bolj zdrav odnos do pitja alkohola bo pozitivno prispeval k boljšemu zdravju vas in vaših bližnjih.

Udeležite se lahko individualne delavnice za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola v dveh delih – temeljnega in vzdrževalnega dela. Za udeležbo na delavnici ne potrebujete napotitve zdravnika.

Na obeh individualnih delavnicah se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Kakšne so moje pivske navade?
 • Zakaj pijem alkoholne pijače?
 • Kakšne škodljive učinke alkohola na zdravje tvegam s svojim pitjem alkohola?
 • Kakšne so že moje težave, povezane s pitjem alkohola?
 • Kaj pridobim z opustitvijo tveganega ali škodljivega pitja alkohola?
 • Kateri načini in možnosti so mi lahko v pomoč pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola?
 • Kako lahko vzdržujem manj tvegano pitje alkohola ali abstinenco?
 • Kako se kot nekdo, ki želi vzdrževati manj tvegano pitje ali abstinenco, dobro znajdem in pravilno odločam v nepredvidljivih situacijah, kjer je velika nevarnost za ponovitev tveganega ali škodljivega pitja alkohola?

Kdo se lahko udeleži delavnice: svetovanje je namenjeno vsem, ki so motivirani za opuščanje čezmernega pitja alkohola (brez napotitve)
Časovni obseg: temeljni del: 5 srečanj (15 minut) / vzdrževalni del: 2 srečanji (15 minut)
Število udeležencev: 1
Izvajalec: dipl. medicinska sestra / univ. dipl. psihologinja 

Kliknite za več podrobnosti o programu SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Kliknite za pogovor s spletnim svetovalcem.

 

Obravnava oseb s sladkorno boleznijo tipa 2

 

Sladkorna bolezen tipa 2

Pridobili boste najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2. Delavnica obsega eno skupinsko srečanje in poteka le v centrih za krepitev zdravja.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Zakaj imam sladkorno bolezen tipa 2?
 • Kaj se zgodi v telesu, da se krvni sladkor dvigne nad normalne vrednosti?
 • Težave, ki spremljajo sladkorno bolezen.
 • Zakaj krvni sladkor »skače«?
 • Zakaj je dobro zdraviti sladkorno bolezen tipa 2?
 • Kaj lahko naredim za obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2?
 • Zdravila za sladkorno bolezen tipa 2.
 • Redni pregledi, ki jih potrebujem vsako leto.

Kdo se lahko udeleži delavnice: Vsi odrasli s sladkorno boleznijo tipa 2 in so vodeni pri izbranem osebnem zdravniku
Časovni obseg: 1 srečanje (90 minut)
Število udeležencev: 8
Izvajalec: dipl. medicinska sestra

 

S sladkorno boleznijo skozi življenje

Pridobili boste najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel h krepitvi vašega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju vaše kronične napredujoče bolezni. Delavnica obsega pet skupinskih srečanj.

V delavnici se bomo pogovarjali o naslednjih vsebinah:

 • Najpomembnejša dejstva o sladkorni bolezni tipa 2.
 • Predstavitev procesa spreminjanja in motivacije zanj, iskanje podpore za spreminjanje.
 • Odločitev za spreminjanje, izdelava oprijemljivega načrta dejanj in načrta spoprijemanja z ovirami pri spreminjanju.
 • Spoprijemanje z neuspehom, nagrajevanje ob uspehu.
 • Pregled uspehov celotnega obdobja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: Vsi odrasli s sladkorno boleznijo tipa 2 (z napotitvijo) in so vodeni pri izbranem osebnem zdravniku
Časovni obseg: 5 srečanj (90 minut)
Število udeležencev: 6
Izvajalec: dipl. medicinska sestra
Sodelujejo: zdravnik družinske medicine / medicinska sestra edukatorka s sekundarne ravni / lekarniški farmacevt