Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.zd-krsko.si/ za katerega skrbi Zdravstveni dom Krško.

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnega mesta za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

 • izbiro barvne sheme,
 • izbiro pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa pisave),
 • izbiro velikosti pisave,
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice).

Opis dostopnih vsebin:

 • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče povečati. Povezave na strani so prepoznavne.
 • Kontrasti na spletni strani so primerni. Spletna stran le izjemoma uporablja prikaz besedila na sliki.
 • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.
 • Spletni obrazci so dostopni.
 • Spletna stran je optimizirana za bralnike.
 • Spletna stran ima kazalo strani.

Ocena nesorazmernega bremena 

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Zdravstveni dom Krško ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik in se hitro spreminja. Prav tako je ZD Krško pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopne vsebine:

 • Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), organigram, struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna.Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa ali pa se uporabljajo le za dekorativni namen. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme. Novejši, dalji časa trajajoči elementi imajo vpisan alternativni opis.
 • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
 • Spletna stran v celoti ni prilagojena za ranljive skupine (podrobneje izhajajoče iz ocene dostopnosti). Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletne strani so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk).
 • Fotografije na spletnem mestu so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine.

Ta izjava je bila pripravljena 7. decembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 4. septembra 2023.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
www.irsid.gov.si