Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Ime zavoda:  ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
 Sedež zavoda:  CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
 Telefon:  07 488 02 20
 Matična številka:  5054575000
 Transakcijski račun:  SI56 01100 6000031354
 Davčna številka:  89128028
 Reg. št. pri ZZZS:  5019013159
 e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 Spletna stran:  www.zd-krsko.si

Naziv organa, ki je izdal katalog: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Katalog informacij javnega značaja je sprejel: Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica

Datum prve objave kataloga: 19.6.2006.

Datum zadnje spremembe kataloga: 14.4.2021

Dostopnost kataloga:

  • elektronska oblika: www.zd-krsko.si
  • fizična oblika: v tajništvu na sedežu zavoda, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, od 8. do 14. ure.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

a) Podatki o organizaciji zavoda

 

 ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO - Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, tel.: 07 488 02 00, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Uprava:

 

Direktorica

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Strokovna vodja zavoda

Nina Fritz, dr.med., spec. druž. med.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego 

Barbara Lackovič, dipl. m. s., mag. zdr. soc. managementa 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

tel.: 07 488 02 06 

Finančno računovodska služba 

Mojca Škoberne, dipl. ekonomist 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

tel.: 07 488 02 08 

 

Notranje organizacijske enote:

 

SPLOŠNA - DRUŽINSKA MEDICINA

 

Splošna ambulanta: Janja Ojsteršek Radej, dr. med., spec. druž. med., tel.: 07 488 02 30

                                  Ingrid Kus Sotošek, dr.med., spec. spl. med., tel.: 07 488 02 88

                                  Nika Milanič, dr.med., spec. druž.med., tel.:07 488 02 30

                                  Nina Fritz, dr.med., spec. druž. med., tel.: 07 488 02 88

                                  Ivana Zupančič, dr.med., spec. druž. med., tel.: 07 488 02 16

 
 

 

OTROŠKO IN MLADINSKO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Otroški dispanzer: Marjana Volarič, dr.med., spec.ped., tel.: 07 488 02 36

Šolski dispanzer: Kristina Lovšin Salmič, dr.med., spec. ped., tel.: 07 488 02 40

Razvojna ambulanta: Snežana Ladika Žvar, dr.med., spec. ped., tel.: 07 488 02 52

Vodja pediatrije: Kristina Lovšin Salmič, dr.med., spec. ped., tel.: 07 488 02 40

 

MDPŠ

Medicina dela prometa in športa: Tanja Oberč Tomažin, dr.med., spec. spl.med., spec. MDPŠ., tel.: 07 488 02 57

 

KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Klinična psihologija: Alenka Kunej, spec. klin. psih., tel.: 07 488 02 58

                                   Amir Tokić, spec. klin. psih., tel.: 07 488 02 70

Posvetovalnica za starše in otroke: Marjetka Bratkovič, spec. klin. psih., tel.: 07 488 02 54

                                                            Andreja Mlinarič, spec. klin. psih., tel.: 07 620 93 08

Mentalno higienski dispanzer: Barbara Požun, univ. dipl. psiholog, tel.: 07 488 02 74

                                                    Brigita Klemen, spec. pedagog, tel.: 07488 02 74

 

SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

Pulmologija: Maja Vrančič, dr. med., spec. internist, tel.: 07 488 02 47

Psihiatrija: Anita Lavrenčič Katič, dr. med., spec. psihiatrije, tel.: 07 488 02 45

Diabetologija: Vanda Zorko, dr. med., spec. internist, tel.: 07 488 02 77

Ultrazvok in RTG: Sonja Arnšek, Vlasta Mikolavčič, spec. radiologije, tel.: 07 488 02 00

 

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Zobozdravstvo odrasli: Darko Skok, dr. dent. med., tel.: 07 488 02 61

                                        Jelena Račanović, dr.dent.med., tel.: 07 488 02 63

                                        Senada Ribnikar, dr.dent.med., tel.: 07 620 93 02

                                        Tina Pečnik, dr. dent. med., tel.: 074 488 02 65

Zobozdravstvo otroci: Mateja Zidarič, dr. dent. med., tel.: 07 488 02 63

Vodja zobozdravstva: Mateja Zidarič, dr. dent. med., tel.: 07 488 02 12

 

NMP

Nujna medicinska pomoč:

 

 

SERVISNE DEJAVNOSTI

Laboratorij: Tatjana Medvešek,  dipl. inž. lab. biomedicine, tel.: 07 488 02 49 

Fizioterapija: tel.: 07 488 02 59 

Rentgen: tel.: 07 488 02 48

Patronaža: Mojca Kink, viš. med. sestra, tel.: 07 488 02 73 

Zobotehnika: tel.: 07 488 02 66

 

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zdravstvena vzgoja: Romana Miklič, dipl. med. sestra, Helena Žulič, dipl.med. sestra tel.: 07 488 02 69 

Zobozdravstvena vzgoja: tel.: Damjana Grubar, dipl. med. sestra 07 488 02 68

   

ZDRAVSTVENA POSTAJA SENOVO, Bohorska c. 2, 8281 Senovo, tel.: 07 488 14 46.

Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med., tel.: 07 488 14 44

SPLOŠNA - DRUŽINSKA MEDICINA

Splošna ambulanta: Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med., tel.: 07 488 14 44

Splošna ambulanta: Stanka Brilej Kokotec, dr. med., spec. spl. med., tel.: 07 488 14 35

Splošna ambulanta: Eva Medvešček, dr. med., spec. druž. med., tel.: 07 488 14 40

OTROŠKO ŠOLSKA AMBULANTA

Otroška ambulanta: Snežana Ladika Žvar, dr.med., spec.ped.: tel.: 07 488 14 34

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Zobozdravstvo odrasli: 

Zobozdravstvo odrasli: I

Zobozdravstvo otroci: Andreja Auer Pfeifer, dr. dent. med., tel.: 07 488 14 36

Zobotehnika: tel.: 07 488 14 31

Vodja zobozdravstva: Mateja Zidarič, dr. dent. med., tel.: 07 488 02 12 

 SERVISI

Laboratorij: tel.: 07 488 14 38

  

ZDRAVSTVENA POSTAJA KOSTANJEVICA, Ljubljanska cesta 16, 8311 Kostanjevica na Krki, tel.: 07 498 83 20.

Splošna ambulanta: Branka Cepić, dr. med., spec. int., spec. druž. med., tel.: 07 498 83 20

Zobozdravstvo odrasli: Ivanka Delak, dr. dent. med., tel.: 07 498 83 25

SERVISI

Laboratorij: tel.: 07 498 83 29

Patronaža: tel.: 07 498 83 27

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE RAKA, Raka 36, 8274 Raka, tel.: 07 497 50 74.

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE V DSO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, tel.: 07 488 18 69.

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE V NEK, Vrbina 12, 8270 Krško, tel.: 07 480 24 48.

OTROŠKA ZOBNA AMBULANTA V OŠ BRESTANICA, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica.

b) Kontaktni podatki uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved, direktorica, CKŽ 132c, 8270 Krško, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 07 488 02 02.

c) Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje organa, organi lokalnih skupnosti, lokalni register predpisov.

 

Državni predpisihttp://zakonodaja.gov.si/

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/

Ministrstvo za zdravje RShttp://www.mz.gov.si/

Povezava na portal lokalnih skupnosti:

Občina Krško

Občina Kostanjevica na Krki

d) Seznami predlogov predpisov

Povezava na državne registre predpisov:

Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS

  

e) Seznam strateških in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih

 

Dokumenti, ki vsebujejo informacije javnega značaja

-  Odlok o ustanovitvi oziroma javnega zavoda Zdravstveni dom Krško Ur. l. RS, št. 78/2012, - http://www.uradni-list.si/

-  Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Krško

- Statut ZD Krško 

 Poročila in analize z delovnega področja organa so dostopne na internetni strani www.zd-krsko.si:

Letna poročila: 

Letno poročilo ZD Krško za 2020 

Letno poročilo za leto 2021 

Finančna poročila:

Finančni načrt za leto 2021

Finančni načrt 2022

 f) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 

Zavod zagotavlja svojim uporabnikom naslednje zakonodajne postopke:

Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja.

Postopki na podlagi ZVOP-1.

Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.

g) Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov:  

Poooblaščena oseba  za varstvo osebnih podatkov DPO: Barbara Lackovič,mag. zdr. in soc.manag., 051 622 231, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Krško 25.5.2018.pdf 

 h) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ: Katalog zbirk osebnih podatkov ZD Krško

 1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

2. EVIDENCA O EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

5. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

6. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

7. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH PODATKIH ZAPOSLENIH

8. EVIDENCA O SKLENJENIH PODJEMNIH POGODBAH

9. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA RAZPISANA DELOVNA MESTA

10. EVIDENCA VIDEONADZORA

11. EVIDENCA TEL. POGOVOROV NA TEL. ŠTEVILKI 07 488 02 14

12. EVIDENCA O PREJETIH PRITOŽBAH TER POSTOPKIH REŠEVANJA PRITOŽB

13. EVIDENCA O IZDANIH RAČUNIH ZA OPRAVLJENO ZDRAVSTVENO STORITEV

14. EVIDENCA O ČAKALNIH SEZNAMIH PACIENTOV

15. EVIDENCA O POŠILJANJU ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

16. EVIDENCA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE – ZDRAVSTVENI KARTON

17. EVIDENCA NARKOTIČNIH IN PSIHOTROPNIH SNOVI

18. EVIDENCA PROTOKOLOV SPREJEMA NUJNIH INTERVENCIJ

19. EVIDENCA PROTOKOLOV NUJNIH INTERVENCIJ

20. EVIDENCA PROTOKOLOV PREDBOLNIŠNIČNEGA OŽIVLJANJA

21. EVIDENCA PROTOKOLOV POROČIL O REŠEVALNEM PREVOZU

22. EVIDENCA PREVOZOV

i) seznam drugih informatiziranih zbirk in podatkov

 

1. Ime informatizirane zbirke:

Zdravstveni informacijski sistem Promedica

Dostop do evidence:

zbirka je dostopna pooblaščenim osebam. 

Namen zbirke:

administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.  Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. 

2. Ime informatizirane zbirke:

Informacijski sistem v laboratoriju - Labis

Dostop do evidence:

zbirka je dostopna pooblaščenim osebam. 

Namen zbirke:

spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. 

3. Ime informatizirane zbirke:

Informacijski sistem v računovodstvu in financah - Propis

Dostop do zbirke:

zbirka je dostopna pooblaščenim osebam. 

Namen zbirke:

spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov.

  

j) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

˗      Ordinacijski časi in čakalne dobe

       http://www.zzzs.si/zzzs/ 

-      Postopek oddaje javnih naročil

        http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asphttp://www.zd-krsko.si/javna-narocila

˗      Reševanje pritožb uporabnikov

       Zakon o pacientovih pravicah zastopnik pacientovih pravic obvestilo.pdf
       Zahteva  za prvo obravnavo.doc

 

 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje.

Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite osebno na sedežu zavoda, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

3.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

˗        na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.

˗        po pošti na naslov Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

˗        po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

3.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).  

3.4. Delni dostop

Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

4. STROŠKOVNIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja MJU 8.11.2012.pdf

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

˗          Seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

˗          Ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev.

˗          Čakalne dobe.

˗          Naročanje in informacije o čakalnih vrstah.

˗          Cene storitev v samoplačniški ambulanti oz. za nadstandardne materiale in storitve.

˗          Kako se vključiti v učne delavnice programirane zdravstvene vzgoje in komu so namenjene?

6. POLITIKA KAKOVOSTI IN VARNOSTI

dokument

 

Tatjana Fabjančič Pavlič

inž. rtg., mag. ekon. in poslovnih ved

direktorica