Aktualna obvestila

Nedelja, 19. 03. 2023 je Svetovni dan spanja
Torek, 21. 03. 2023 je Svetovni dan Downovega sindroma

 

V Zdravstvenem domu Krško je opredeljevanje zavarovanih oseb v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine še mogoče pri naslednjih izvajalcih:

VALAND  MOJCA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZD Krško in SA NEK: https://www.zd-krsko.si/ambulante-za-odrasle/zd-krsko/amb-valand

ZUPANČIČ  IVANA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZD Krško: https://www.zd-krsko.si/ambulante-za-odrasle/zd-krsko/ivana-zupancic-dr-med-spec-druz-med

KUS SOTOŠEK INGRID, dr.med., spec. spl. med., lokacija ZD Krško: https://www.zd-krsko.si/ambulante-za-odrasle/zd-krsko/ingrid-kus-sotosek-dr-med-spec-spl-med

CEPIĆ  BRANKA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZP Kostanjevica na Krki: https://www.zd-krsko.si/ambulante-za-odrasle/splosna-ambulanta-zp-kostanjevica/branka-cepic-dr-med-spec-int-spec-druz-med

MEDVEŠČEK  EVA, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZP Senovo: https://www.zd-krsko.si/ambulante-za-odrasle/splosne-ambulante-zp-senovo/eva-medvescek-dr-med-spec-druz-med

ZRNIĆ  MILKO, dr.med., spec. druž. med., lokacija ZP Raka: https://www.zd-krsko.si/ambulante-za-odrasle/splosna-ambulanta-zp-raka/milko-zrnic-dr-med-spec-druz-med-in-urg-med

Zaradi možnosti opredeljevanja zavarovanih oseb v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine, v Zdravstvenem domu Krško skladno z zakonom, do izčrpanja teh možnosti, ne bo organizirane ambulante za neopredeljene zavarovane osebe.

Zavarovane osebe, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika v dejavnosti splošne oziroma družinske medicine, pozivamo, da si izberejo osebnega zdravnika.

 

Zaposlimo:

- specialiste interne medicine, pulmologije, pediatrije, urgentne medicine,

- zobozdravstvene asistente,

- doktorje dentalne medicine, 

- specializanta Medicine dela prometa in športa

 

Cepljenje proti Covid 19:

V MARCU 2023 BOMO CEPLJENJE PROTI COVID 19 V CEPILNEM CENTRU ZD KRŠKO IZVAJALI:

V SREDO, 8.3.20223 OD 13.00 DO 13.30 URE,

- V SREDO, 22.3.20223 OD 13.00 DO 13.30 URE.