Laboratorij

07 4880 250
Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:

 ZD Krško      telefon  07 488 0  250
 ZP Senovo     telefon  07 488 1 438
 ZP Kostanjevica na Krki    telefon  07 49 88 329

                 

Strokovni vodja laboratorija: Danijela Furlan, spec.med.biokem.

Namestnik vodje: Tanja Medvešek, mag. lab. biomed.

 

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE
Določene preiskave lahko opravite kot samoplačnik. Na odvzem se naročite na telefonsko številko 07 4880250. Plačilo opravite na sprejemnem mestu laboratorija.

 

Naročilnica za laboratorij ZD Krško

Naročilnica na SBNM

 

Predstavitev laboratorija

 

Navodila preiskovancem