Rentgen

07 488 02 48

Ordinacijski čas:

Ponedeljek 11:00 - 18:30
Torek 7:00 - 13:00
Sreda 7:00 - 13:00
Četrtek 7:00 - 13:00
Petek 7:00 - 13:00

Malica: dopoldne 9:30 - 10:00, popoldne 13:00 - 13:30

Milena Cehte, viš. rtg. teh., pooblaščena oseba za čakalni seznam.

Simona Zupan, dipl. inž. rtg.

Cenik samoplačniški storitev RTG