Rentgen

07 488 02 48

Ordinacijski čas:

Ponedeljek 11:00 - 18:30
Torek 7:00 - 13:00
Sreda 7:00 - 13:00
Četrtek 7:00 - 13:00
Petek 7:00 - 13:00

Malica: dopoldne 9:30 - 10:00, popoldne 13:00 - 13:30

Telefonsko naročanje:

- ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure,

- torek in petek od 11.00 do 13.00 ure

- četrtek od 13.00 do 15.00 ure

na telefonski številki 07 488 02 48

Milena Cehte, viš. rtg. teh., pooblaščena oseba za čakalni seznam.

Simona Zupan, dipl. inž. rtg.

Cenik samoplačniški storitev RTG