Storitve v NMP

 Cenik se uporablja za obračun storitev:

  • osebam brez OZZ ali evropske kartice,
  • osebam, ki po pravilih ZZZS niso upravičeni do storitev v času dežurne službe ali NMP v breme ZZZS,
  • tujcem brez zavarovanja.

Kratek obisk 25€
pri kratkih lokalnih pregledih brez laboratorija, izdaja receptov na zahtevo bolnika, izdaja nenujnih napotnic namesto osebnega zdravnika, individualna navodila in svetovanje brez pregleda...  
   
Prvi kurativni pregled 40€
pri krajših pregledih z osnovnim laboratorijem (CRP, ISTAT, krvni sladkor, urostiks), starejše poškodbe več kot 1 dan  
   
Obsežni pregled/ razširjeni pregled 50€
kadar je celoten pregled, EKG, veliko laboratorija, vključno z biokemijo, rentgen...  
   
Mali poseg 15€
   
Srednji poseg 30€
   
Veliki poseg 50€
   
   
DODATNE STORITVE  
Odstranitev klopa 30€
preveza rane 30€
Predpis recepta na zahtevo bolnika 25€
Izdaja napotnice na zahtevo bolnika 25€
Izpiranje cerumna na zahtevo bolnika 15€
Individualna navodila in svetovanje brez pregleda 25€
hišni obisk 120€