Oddaja prostorov

Občasna oddaja prostorov in opreme specialistične zobne ambulante z operacijsko sobo v 3. nadstropju ZD Krško v izmeri 63 m2.

Cena:

  • prve 4 ure: 80,00 €/uro + DDV,
  • nad 4 ure: 60,00 €/uro + DDV.

Cena velja za najem prostora, osnovnih sredstev in drobnega inventarja, brez materiala.