Prevozi z reševalnim vozilom

Prevoz z nenujnim reševalnim vozilom   1,00 € / km
Prevoz z nenujnim reševalnim vozilom s spremstvom   1,78 € / km
Startnina pri samoplačniškem prevozu znaša   10,00 €
Čakalna ura   25,00 €
Zaračunajo se vsi kilometri, ki jih prevozi reševalno vozilo.    
     
Naročilnica za samoplačniški prevoz z reševalnim vozilom 

(Poudarjene postavke izpolni naročnik)

 

Samoplačniški prevoz se opravi:

- če pacient ne razpolaga z veljavnim nalogom za prevoz

- če pacient nima urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja

- ob prevozu v ali iz tujine

- ob prevozu v ali iz zdravilišča, če ne gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja

- ob prevozu od doma v socialni zavod

- ob prevozu na pregled k invalidski komisiji.