Psihološke storitve za otroke in mladostnike

UVODNI TRIAŽNI RAZGOVOR    
Namenjen je osvetlitvi problema, zaradi katerega posameznik prihaja na razgovor ter določiti in načrtovati obliko primerne pomoči - npr. ali je nadaljnja obravnava sploh potrebna, vključitev v psihoterapevtsko obravnavo, klinično psihološki pregled, svetovalni razgovor, usmeritev drugam etc. 45 min 50 €
     
INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA    
S pogovorno metodo (najpogosteje 2 x mesečno) po principih vedenjsko kognitivne terapije skušamo vplivati na duševne vsebine, ki pomembno vplivajo na slabšo kvaliteto življenja; najpogosteje je to dlje časa trajajoče depresivno in anksiozno razpoloženje - strahovi, napetosti in tesnoba, potrtost, brezvoljnost, razdražljivost etc. 45 min 70 €
     
KLINIČNOPSIHOLOŠKI PREGLED    
Je postopek, ki skuša osvetliti posameznikovo funkcioniranje; vključuje usmerjen anamnestični razgovor, aplikacijo psihodiagnostičnih preizkušenj, vrednotenje, interpretacijo rezultatov, pisanje klinično psihološkega poročila ter predstavitev rezultatov oziroma povratna informacija o rezultatih pregleda. 180 min 250 €