Vanda Zorko Kostrevc

dr.med., spec. diabetologije
07 488 02 52
Viktorija Maksl, dipl. med. sestra

Ordinacijski čas:

 Tor     16:30 - 18:30
 Sre    15:00 - 19:00

Odmor: 15:30-16:00

Naročanje v sprejemni pisarni vsak dan: 07 488 02 00

Čakalne dobe:

ZA PRVI PREGLED JE NI, le ta se opravi ob prvi razpisani ambulanti.

SPREJEMAMO SAMO NAROČENE PACIENTE!