Vanda Zorko Kostrevc

dr.med., spec. diabetologije
07 488 02 16
Tajda Unetič dipl. med. sestra

Ordinacijski čas:

 Sre  14:00 - 19:00  

Odmor: 15:30-16:00

Naročanje v sprejemni pisarni vsak dan: 07 488 02 00

Čakalne dobe:

ZA PRVI PREGLED JE NI, le ta se opravi ob prvi razpisani ambulanti.

SPREJEMAMO SAMO NAROČENE PACIENTE!