Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

NUJNA STANJA – ŽIVLJENSKA OGROŽENOST 112

Ko kličete povejte:

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi...)
  • kakšno POMOČ potrebujete.

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči Zdravstveni dom Krško nujno medicinsko pomoč izvaja:

- 24 ur dnevno vse dni v letu, dve mobilni ekipi nujnega reševalnega vozila in zdravnik, ki posredujejo na terenu v primeru nujnih življenje ogrožajočih stanj.

V primeru dveh sočasnih intervencij ekip  ZARADI REŠEVANJA ŽIVLJENJ na terenu se lahko zgodi, da  sta krajši čas odsotni obe ekipi  njunega reševalnega vozila in zdravnik.

- O odsotnosti ekip je obveščen dispečer Centra za obveščanje na tel. št. 112, ki bo paciente v nujnih primerih usmeril v najbližjo ustrezno ustanovo, urgentni center ali organiziral prihod ekipe NMP na mesto dogodka.

Obravnava oseb, ki niso življenjsko ogrožene:

- Ob sobotah, nedeljah in praznikih je v ZD Krško organizirana dežurna ambulanta od 8:00 do 13:00 ure z namenom obravnave nenadno obolelih oseb, ki niso življenjsko ogrožene. 


Nujnih storitev v službi NMP in dežurni službi ni potrebno plačati. Če storitve niso nujne, so po Pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) samoplačniške.


Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih, v nasprotnem primeru ste obravnavani kot samoplačniki.

Preden poiščete pomoč na Nujni medicinski pomoči, presodite, ali gre za nujno stanje ali lahko počakate na izbranega osebnega zdravnika, ki vas in vaše težave najbolje pozna.


07 488 02 14 – Služba nujne medicinske pomoči; Reševalni prevozi; dežurni ali urgentni zdravnik