Sprejemna pisarna:
07 48 80 200
Urgenca Krško:
07 48 80 214

Zobozdravstvena dejavnost

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika.

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri obeh zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.

18.1.-22.1.2021

Delak Ivanka dr.dent.med., ZP Kostanjevica.

07 498 83 25

25.1.-29.1.2021

Ferliš Ružica, dr.dent.med., Zasebna zobna amb., ZD Krško

07 488 02 62

1.2.-5.2.2021

Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško

07 4880264

8.2.-12.2.2021

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07 488 02 65

15.2.-19.2.2021

Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD Krško.

07 488 02 63

22.2.-26.2.2021

Skok Darko, dr.dent.med., ZD Krško.

07 488 02 61

1.3.-5.3.2021

Spudić Davor, dr.dent.med., ZP Senovo

07 488 14 30

8.3.-12.3.2021

Dentalni center Tatalović, CKŽ 112, Krško

07 492 20 12
15.3.-19.3.2021

Binter Tina/Pečnik Milan, dr.dent.med., ZD Krško

07 488 02 65
22.3.-26.3.2021

Delak Ivanka, dr.dent.med., ZP Kostanjevica

07 498 83 25
29.3.-2.4.2021

Ferliš Ružica, dr.dent.med., Zasebna zobna amb. ZD Krško

07 488 02 62