Andreja Auer Pfeifer

dr. dent. med.
07 488 14 36
Tjaša Pajk
ZP Senovo, amb.A.Pfeifer, Bohoričeva2, Senovo
Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:

 Pon  7:00 - 13:00  
 Tor  8:00 - 20:00  
 Sre  7:00 - 13:00  vsako 1., 3. in 5. sredo v mesecu 14:00 - 20:00
 Čet  7:00 - 13:15  lokacija OŠ Brestanica  
 Pet  7:00 - 12:15  

Zobozdravstvo za otroke in mladino

Nadomestna amb.: amb. Mateje Zidarič 

Število opredeljenih zavarovanih oseb : 1909