Sprejemna pisarna:
07 48 80 200
Urgenca Krško:
07 48 80 214

Zobozdravstvena dejavnost

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov

Nadomeščanje in razpored zobozdravnikov za sprejem pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika.

Izkušnje kažejo, da večje število odraslih pacientov še vedno nima urejene izbire osebnega zobozdravnika, oziroma je v določenem obdobju le-ta odsoten, pomoč pa največkrat iščejo pri zobozdravnikih v ZD Krško.

Javno zobozdravstveno službo za odrasle paciente na našem območju opravljajo Javni zavod ZD Krško na lokacijah Krško, Senovo in Kostanjevica na Krki ter zasebniki.

Občina Krško je predlagala, da se obveznost triažne ambulante oziroma nudenja nujne medicinske pomoči za paciente, ki nimajo izbranega zobozdravnika enakomerno porazdeli med izvajalci zobozdravstvenih storitev. Po nudenju nujne medicinske pomoči si pacient izbere svojega zobozdravnika za naprej. Zobozdravniki, ki opravljajo javno službo na področju zobozdravstva za odrasle so razporejeni po abecednem seznamu.

Na področju otroško mladinskega zobozdravstva imajo vsi pacienti izbranega zobozdravnika že ob vstopu v šolo, zato je razpored potreben le v obdobju počitnic.

 

4.10.-8.10.2021

Metka Gregorka Slana, dr.dent.med., ZD Krško

07/4880262

11.10 -15.10.2021

Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško

07/4880264

18.10.-22.10.2021

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07/4881443

25.10.-29.10.2021

Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD  Krško.

07/4880263

1.11.-5.11.2021

Skok Darko, dr.dent.med., ZD  Krško.

07/4880261

8.11.-12.11.2021

Jan Dichlberger, dr.dent.med. ZP Senovo

07/4881430

-19.11.2021

Dentalni center Tatalović, CKŽ 112, Krško

07/4922012

22.11-26.11.2021

Malnar Tea / Pečnik Milan dr.dent.med., ZD Krško

07/4880265

29.11.-3.12.2021

Ivanka Delak, dr.dent.med., ZP Kostanjevica na Krki.

07/4988325

6.12.-10.12.2021

Metka Gregorka Slana, dr.dent.med., ZD Krško

07/4880262

13.12.-17.12.2021

Ribnikar Senada, dr.dent.med., ZD Krško

07/4880264

20.12.-24.12.2021

Melkay Sotošek Irma dr.dent.med., ZP Senovo.

07/4881443

27.12.-31.12.2021

Dvornik Ana, dr.dent.med., ZD  Krško.

07/4880263