Sabina Žibert

dipl. del.terapevt
07 488 0295

Ordinacijski čas:

 Pon  6:30 - 14:30  
 Tor  9:00 - 18:00  
 Sre   6:30 - 14:30  
 Čet   6:30 - 14:30  
 Pet  6:30 - 14:30  

Odmor: pon., sre. 10:30 - 11:00. tor:. 16:30 - 17:00, čet. 16:30 - 17:00

KAJ JE DELOVNA TERAPIJA?

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki s specifičnimi pristopi pomaga otroku, da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje in počne aktivnosti, ki si jih želi početi ali pa se te od njega pričakujejo. Obravnava je individualno prilagojena otrokovim potrebam in sposobnostim.

KOMU JE NAMENJENA?

Namenjena je otrokom, ki imajo težave zaradi razvojnega zaostanka, cerebralne paralize, motnje senzorne integracije, motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra in po poškodbah. Namenjena je tudi otrokom s specifičnimi učnimi težavami in različnimi stopnjami duševne manjrazvitosti.

KAKO SE KAŽEJO TEŽAVE?

 • Nespretna groba, fina motorika in koordinacija.
 • Slabo ravnotežje, otrok pogosto pada, ne zna voziti kolesa, boji se plezanja, toboganov, guganje in nepričakovanih premikov.
 • Težave ima pri učenju novih motoričnih veščin.
 • Pri sedečih aktivnostih se naslanja ali leži na mizi.
 • Je senzorno preobčutljiv. Otroka motijo oblačila ali umazane roke. Preobčutljiv je na vonj, zvok, svetlobo. Rad ima le eno vrsto hrane, težave ima pri sprejemanju novih okusov in tekstur hrane.
 • Nima občutka za nevarnost, rad se zaletava. Ima nizek oz. previsok bolečinski prag.
 • Ima odkrenljivo pozornost, pri aktivnostih je neorganiziran.
 • V neznanih situacijah se ne znajde.
 • Otrok težko prehaja iz ene aktivnosti na drugo.
 • Ne mara sprememb, rad ima rutino.
 • Rad se igra sam.
 • Otrok je anksiozen, ima vedenjske in čustvene težave.
 • Ima slab očesni kontakt.

KAKO POMAGA DELOVNI TERAPEVT?

Delovni terapevt pomaga otroku izboljšati funkcioniranje na področju skrbi zase, šolskih veščin, igre in prostega časa. Delovni terapevt oceni, svetuje in otroka nauči premagovati težave in izboljšati njegove sposobnosti. Svetuje tudi staršem, učiteljem in vzgojiteljem.

SKRB ZASE

Ko otrok odrašča, postane skrb zase vse bolj pomembna. Delovni terapevt pomaga otroku in njegovi družini vzpostaviti rutino. Ko je otrok starejši, mu pomaga razviti spretnosti in tehnike za lažje opravljanje dnevnih aktivnosti kot so hranjenje, osebna nega, oblačenje, uporaba stranišča … Svetuje prilagoditve okolja in pripomočkov za lažje opravljanje dnevnih aktivnosti. Išče načine, da otroku olajša vsakdanjik in ga uči samostojnosti.

ŠOLA IN DELO

Učenje in produktivnost je za otroka bistvenega pomena in mu odpira nove priložnosti v življenju. Delovni terapevt svetuje pravilne položaje otroka med šolskim delom. Predlaga aktivnosti in igre, kjer bo lahko otrok pridobil nove izkušnje in znanje. V šolskem obdobju sodeluje z vzgojitelji in učitelji. Svetuje strategije in prilagoditve, da bo otrok uspešen pri šolskih veščinah kot je pisanje, rezanje s škarjami, skrb za šolske potrebščine, sledenje učni snovi, opravljanje domačih nalog.

IGRA IN PROSTI ČAS

Prostočasne aktivnosti so za otroka izjemnega pomena. Med igro se otrok uči in sklepa nova prijateljstva. Delovni terapevt svetuje in pomaga, da otrok med igro razvija domišljijo, doživlja uspeh, je ustvarjalen in se uči. Spodbuja ga, da razvija interese, se vključi v igro z vrstniki. Z igrami, ki vsebujejo plezanje, skakanje, tekanje in plazenje, mu pomaga, da razvija motorične spretnosti kot so mišična moč, koordinacija in ravnotežje. Senzorno preobčutljivim otrokom pomaga, da jih hrup, svetloba, dotik in gibanje ne ovirajo pri igri in delu. 

 Razvoj funkcij rok