Farmacevtski svetovalec

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:

 Sre  12:00 - 20:00 vsako drugo sredo 
 Pet  7:00 - 15:00

Na posvet naroči izbrani osebni zdravnik.

Petra Majcen mag. farmacije, spec.lek.farm

Kaj je farmacevtsko svetovanje?

Svetovanje je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil. Zdravniki z delovnim nalogom lahko napoti k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da so težave lahko posledica zdravil.

Farmakoterapijski pregled obsega:

  • pregled predpisanih zdravil glede na pričakovani odziv pri bolniku (ali je zdravilo učinkovito) in ob upoštevanju bolnikovih bolezni (npr. okvara ledvic, sladkorna bolezen),
  • pregled predpisanih zdravil pri starostnikih glede na listo potencialno neprimernih zdravil za starostnike (npr. PRISCUS lista),
  • pregled odmerkov predpisanih zdravil, njihovega števila in časa dajanja, tudi glede na obroke hrane in ostala zdravila,
  • pregled predpisanih zdravil glede na medsebojno nezdružljivost ali slabo združljivost ter glede na preobčutljivost,
  • pregled klinično pomembnih interakcij med zdravili z bazo LexiComp On-line,
  • pregled optimalnega kombiniranja zdravil in pregled stroškovne učinkovitosti predpisanega zdravljenja.

Pri tem je pomembno, da se farmacevtski svetovalec lahko z bolnikom tudi pogovori (podatki o dejanskem jemanju zdravil) in da ima dostop do bolnikove zdravstvene dokumentacije (ocena ledvične funkcije in podobno). Farmacevt svetovalec nato izda mnenje (farmakoterapijski pregled), ki ga pošlje le osebnemu zdravniku, in s pacientom o njem ne razpravlja. Po prejemu pisnega izvida farmakoterapijskega pregleda osebni zdravnik glede na poznavanje bolnika in svojo klinično presojo v dogovoru z bolnikom izvede spremembe: prilagodi odmerke in čas jemanja zdravil, zamenja ali ukine zdravila. V primeru nejasnosti ali različnih mnenj se lahko dodatno posvetujete s farmacevtskim svetovalcem.