Cenik storitev na športnih in družabnih prireditvah

Priprava izjave in načrta za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi 16,50 € + DDV
Sprememba izjave zaradi dopolnitve vloge 8,20 € + DDV
Navzočnost zdravnika in 2 zdravstvenih reševalcev z reševalnim vozilom na prireditvi 132,73€/uro
Navzočnost 2 zdravstvenih reševalcev z reševalnim vozilom na prireditvi 77,30 €/uro
Spremstvo prireditve z reševalnim vozilom skupaj z ekipo 1,00 €/km
Navzočnost zdravstvenega reševalca na prireditvi 34,65 €/uro
Prisotnost reševalnega vozila do 4 ure na prireditev pri oddaljenosti do 10 km 65,57 € + DDV
Prisotnost reševalnega vozila nad 4 ure na prireditev 10,00 €/uro + DDV
Oddaljenost prireditve nad 10 km oz. spremstvo prireditve 1,00 €/uro + DDV
Vodenje, prikaz zdr. delavnice s strani 2 zdrav. reševalcev 60,00/uro + DDV